Q & HSSE

Bu politika, firmamızın çıkarları, etik anlayışı, sosyal sorumluluğu ve paylaştığı değerler ile uyumludur. Faaliyetlerimizde, gerek çalışanlarımızın ve üçüncü tarafların güvenliğini sağlamaya yönelik, gerekse de çevreye olan duyarlılığımızın göstergesi olacak uygulamalarla sektördeki kalite algılamasında farklılıklar yaratacağız. Kalite, çevre, iş güvenliği ve sağlığı performansımızda sürekli gelişmeyi taahhüt etmekteyiz. Süreç ve Proje Yönetimi ile sürekli büyümeyi ve gelişmeyi temel alan hedeflerimiz, performans ölçüm ve değerlendirme sistemimiz ve etkin iletişim konusundaki çalışmalarımız tüm çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve misafirlerimizin katkıları ile aşağıdaki konularda başarılarımızı getirecektir:


KALİTE: Ürettiğimiz mal ve hizmetleri, çalışanlarımızın katkı ve ortak katılımı ile rakiplerimizden üstün kalitede, en verimli ve ekonomik şekilde ve zamanında sunmak amacımızdır. Bu amaçla, müşteri beklentilerini aşarak daha güvenli ve uzun ömürlü estetik ürünler sunarız. İlk seferde doğruyu yapmak konusunda tüm çalışanlarımızla, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamında, çaba gösteririz.


ÇEVRE: Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemi sürdürmekteyiz.


İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI: Tüm çalışanlarımıza emniyetli ve sağlıklı bir çalışma alanı, düzeni ve donanımı sağlamak ve bunlar için gereken bilgi ve eğitimi vermek temel politikamızdır. Bunun yanında, faaliyetlerimizden etkilenen diğer kişilerin emniyet ve sağlıkları ile ilgili sorumluluklarımızı da kabul ediyoruz.


YASALAR VE YÖNETMELİKLER: İş Güvenliği ve Sağlığı ve Çevre Yönetimi konularındaki tüm yasal koşullara uyarız ve bunları sürekli izleriz. Bu koşullar Kalite Sistemimizde prosedürlerle kayıt edilmiştir.